ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์อากาศตลอดสัปดาห์นี้ ภาคเหนือจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาพอากาศช่วงนี้ ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางพื้นในช่วงตลอดสัปดาห์นี้ สภาพอากาศโดยทั่วไปมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน หรือ ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะมีฝนตกร้อยละ 40 ของพื้นที่ ปริมาณฝนในรอบ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม ถึงเวลา 07.00 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ฝนมากที่สุด ที่อำเภออมก๋อย วัดได้ 37.0 มิลลิเมตร สำหรับ ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง อยู่ที่ 132.59 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50.03 ของความจุอ่าง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด ปริมาณน้ำในอ่าง 85.98 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 32.69 ของความจุอ่าง
 
3 ตุลาคม 2559 , 14:41 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา