จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในโครงการคนเชียงใหม่ ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในโครงการคนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในโครงการคนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง ณ บริเวณทางเข้าประตูด้านหน้า ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีพระครูปริยัติยาศาสน์ (พระมหา ดร.ไสว เทวปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดฝายหิน รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในทุก ๆ วันจันทร์แรกของเดือน และนำข้าวสาร อาหารแห้ง ไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านแม่แมม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
 
3 ตุลาคม 2559 , 18:10 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย