ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand and ASEAN Orthopaedic Association Combined Meeting 2016 ในหัวข้อ Orthopaedic Integration ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2559
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ASEAN Orthopaedic Association จะจัดประชุมทางวิชาการ The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand and ASEAN Orthopaedic Association Combined Meeting 2016 ในหัวข้อ Orthopaedic Integration ระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในประเทศ และนานาชาติกว่า 2,500 คน เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดประชุมนานาชาติ จะมีการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความใส่ใจในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดนิทรรศการความรู้สู่ประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในคนไทย ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณหน้าประตูศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และจัดให้มีกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ “ออร์โธปิดิกส์ร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ” ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 โดยจะเป็นการเดิน 3 กิโลเมตร และวิ่ง 7 กิโลเมตร ซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่งเสริมสุขภาพและสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกันแล้ว และรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมออีกด้วย
 
3 ตุลาคม 2559 , 18:14 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย