จังหวัดเชียงใหม่ จัดระเบียบแรงงาน สร้างงานกว่า 6 พันคน รายได้กว่า 2.7 ล้านบาท

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการจัดระเบียบแรงงานถนนอัษฎาธร สามารถสร้างงานให้แรงงานได้กว่า 6 พันคน รายได้กว่า 2 ล้าน 7 แสนบาท
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการชุดควบคุมพื้นที่การจัดระเบียบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผลการจัดระเบียบแรงงานที่บริเวณถนนอัษฎาธร และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดระเบียบแรงงานที่ยืนขายแรงงานบริเวณถนนอัษฎาธร ให้มีการจัดการที่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดตั้งจุดจัดระเบียบแรงงาน บริเวณด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 20 กันยายน 2559 มีนายจ้างมารับสมัครและคัดเลือกคนงาน จำนวน 2,124 ครั้ง คนหางานได้งานทำ 6,692 ครั้ง สร้างรายได้รวมแล้วกว่า 2 ล้าน 7 แสนบาท แต่ละวันจะมีนายจ้างและคนหางานทั้งรายเก่า และรายใหม่ มาคัดเลือกคนงาน และมีแรงงานมาหางานและรอนายจ้างมาคัดเลือกไปทำงานทุกวัน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดใหญ่ ที่มักจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด มาหางานทำหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวและว่างเว้นจากการประกอบอาชีพหลัก ทำไร่ ทำนา ทำสวน มารับจ้างรายวันในเขตเมือง ส่วนมากจะเป็นงานก่อสร้าง งานแบกหาม งานสวน หรืองานทำความสะอาด เพื่อให้มีงานทำ มีรายได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยให้คนหางานได้มีงานทำ นายจ้างได้คนหางานตามความต้องการ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน และป้องกันปัญหาที่อาจนำไปสู่กระบวนการหลอกลวงได้
 
3 ตุลาคม 2559 , 18:15 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย