กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ที่จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดเสวนาเรื่อง การประชาสัมพันธ์เตือนภัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวและคำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ การเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่าง ๆ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการดำเนินคดี เมื่อนักท่องเที่ยวต้องขึ้นศาล มีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 19 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย และเกาหลีใต้ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้ต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว นอกจากการมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังต้องเฝ้าติดตามปัญหาการหลอกลวง ข่มขู่ หรือการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหา และดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุ ในปัจจุบันมีจำนวน 16 ศูนย์ ใน 14 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
 
4 ตุลาคม 2559 , 18:01 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย