จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา

  
    วันนี้(4 ตุลาคม 2559) พลโท โกศล ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พร้อมด้วย พลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ร่วมในพิธีมอบบ้าน ในโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมอบให้กับนาย เซี่ยวกี่ แซ่เฮ้ง อายุ 74 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 39/5 ถนนต้นขาม บ้านศรีปันครัว ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ และแสดงออกซึ่งความสามัคคีของคนในชุมชนในการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ลงสำรวจพื้นที่ พบนายเซี่ยวกี่ ซึ่งมีอายุมาก ประกอบกับร่างกายพิการ เคลื่อนไหวลำบาก บ้านหลังเดิมที่อยู่อาศัย มีสภาพทรุดโทรมไม่สมบูรณ์ และมักจะประสบปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ อยู่ตลอดมา ทำให้มีใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบาก จึงเห็นว่าสมควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ยากไร้ เป็นเงิน จำนวน 157,000บาท โดยทางมณฑลทหารบกที่ 33 ได้สนับสนุนกำลังพล ในการรื้อถอน และซ่อมสร้าง จนแล้วเสร็จและทำพิธีมอบดังกล่าว.//
 
4 ตุลาคม 2559 , 18:10 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา