จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 เน้นภายในงานห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 และจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 มีระยะเวลาการจัดงาน 12 วัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ทั้งสิ้น 18 ด้าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้คณะกรรมการจัดงานในแต่ละด้านประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกิจกรรมภายในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ จะประกอบไปด้วย กิจกรรมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และของดี 25 อำเภอ, ร้านมัจฉากาชาด, การจัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และสาธารณูปโภคดูแลไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณงานโดยเด็ดขาด เน้นด้านความปลอดภัยของประชาชนทีมาร่วมงาน พร้อมทั้งสั่งให้ดูแลเรื่องของห้องสุขาที่ไม่เพียงพอ อาหารที่มีราคาแพง ปัญหาที่จอดรถ และค่าบริการสถานที่จอดรถที่มีราคาแพง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดงานเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อให้การจัดงานในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทางด้านนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่กองร้อย อส.ที่ 1 เพื่อรวบรวมของรางวัลที่จะนำมาแจกในร้านมัจฉากาชาด สำหรับสลากกาชาดจะเริ่มออกจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ในราคาฉบับละ 80 บาท
 
5 ตุลาคม 2559 , 16:30 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย