ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เปิดประชุมวิชาการ The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand and ASEAN Orthopaedic Association Combined Meeting 2016 ในหัวข้อ Orthopaedic Integration
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ASEAN Orthopaedic Association จัดประชุมวิชานานาชาติ ในหัวข้อ Orthopaedic Integration ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 2,500 คน โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ และศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ แสงนิพันธ์กูล ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand and ASEAN Orthopaedic Association Combined Meeting 2016 ซึ่งจะมีการประชุมระหว่างวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2559
นอกจากนี้ ในระหว่างการจัดประชุมนานาชาติ จะมีการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความใส่ใจในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อยในคนไทย ให้ประชาชนมีความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่บริเวณหน้าประตูศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และจัดให้มีกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ “ออร์โธปิดิกส์ร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ” ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 โดยจะเป็นการเดิน 3 กิโลเมตร และวิ่ง 7 กิโลเมตร ซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่งเสริมสุขภาพและสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน และรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมออีกด้วย
 
6 ตุลาคม 2559 , 17:09 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย