สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการสาธิตการเผาถ่านชีวภาพ

  
    สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และสาธิตการเผาถ่านชีวภาพและปุ๋ยถ่านชีวภาพ ของมูลนิธิอุ่นใจ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิอุ่นใจ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการสาธิตการเผาถ่านชีวภาพและการทำปุ๋ยถ่านชีวภาพ โดยนายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศในพื้นที่เชิงเขา ซึ่งสารตกค้างจากปุ๋ยเคมีกำลังทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน ก่อให้เกิดมลพิษในน้ำส่งผลกระทบต่อปลาและสัตว์น้ำต่างๆ
ทางด้านนายประจัน จ๊ะเขียว ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิอุ่นใจ ซึ่งเป็นผู้สาธิตเตาเผาถ่านชีวภาพ เปิดเผยว่า เตาเผาถ่านชีวภาพ ที่ได้รับการแนะนำจากวิศวกรชาวออสเตรเลียให้ทำเตาเผาที่เผาแล้วไม่ก่อให้เกิดกลุ่มควันที่เป็นมลพิษ และใช้งบประมาณในการจัดทำที่ไม่สูงมาก ซึ่งเตาที่นำมาสาธิตในครั้งนี้ สามารถเผาขยะที่เป็นเศษไม้ ตอซังข้าวโพด และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยจะไม่นำพลาสติกมาเผาในเตาดังกล่าว ซึ่งเตาดังกล่าวใช้ความร้อนในการเผาประมาณ 400 – 700 องศา ซึ่งตอซังข้าวโพดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจะใช้เวลาในการเผา 1 ชั่วโมง ถ้าเป็นเศษไม้อยู่ระหว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อไม้ ทั้งนี้ ถ่านที่เผาได้ก็จะนำไปใช้เป็นถ่านหุงต้มหรือผสมปุ๋ยหมักช่วยให้ดินร่วนซุยและเป็นคาร์บอนที่สามารถจับสารตกค้างในดินได้อีกด้วย ถือเป็นหม้อกรองสารเคมีในดิน
โครงการถ่านชีวภาพของมูลนิธิอุ่นใจ ได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ และปุ๋ยถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ในการแปลงเศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็น “ถ่านชีวภาพ” ที่ไม่ก่อให้เกิดควันและก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เกษตรกรสามารถใช้ถ่านชีวภาพเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูง ในการเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี ช่วยลดควันจากการเผาไหม้ ลดผลกระทบร้ายแรงจากมลพิษต่อเด็กและผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วย
 
6 ตุลาคม 2559 , 17:15 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย