นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนช่วงปลายฝนต้นหนาว เสี่ยงป่วย“ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม”

  
    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชน เสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่และปอดบวม ช่วงปลายฝนต้นหนาว กำชับให้สาธารณสุขทุกอำเภอ เร่งให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศเริ่มเย็นลงและบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพบว่าปี 2559 ตั้งแต่มกราคม - 6 ตุลาคม จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 7,634 คน ยังไม่พบผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุด จะเป็นเด็กเล็กอายุ 0 - 4 ปี อายุ 5-9 ปี และ 10-14 ปี และโรคปอดบวม พบผู้ป่วยโรคปอดบวมสะสม 7,642 คน กลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุด เป็นเด็กเล็กอายุ 0 -4 ปี ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป และ อายุ 55-64 ปี ซึ่งโรคปอดบวมมักเกิดแทรกซ้อนตามหลังโรคทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น
โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสมีหลายสายพันธุ์ เชื้อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย เสมหะของผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอหรือจาม หรือเชื้อติดมากับมืออาการของโรคมักจะเกิดขึ้นด้วยอาการมีไข้ ปวดศีรษะ อ่อยเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอ ประมาณ 2–4 วัน อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ขอให้พักผ่อนให้มากๆ หยุดเรียน หยุดทำงาน สวมหน้ากากอนามัย หากไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน เสี่ยงมีอาการแทรกซ้อนขอให้รีบไปพบแพทย์ ทั้งนี้ แนะนำให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรง รักษาร่างกายให้อบอุ่น ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่คลุกคลี หรือสัมผัสกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงไปในสถานที่คนแออัดหรือมีอากาศเย็นจัด รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ หากมีข้อสงสัย ปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
7 ตุลาคม 2559 , 17:44 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย