ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ 50 ปี ออร์โธปิดิกส์ ร่วมใจห่วงใยสุขภาพ

  
    ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ 50 ปี ออร์โธปิดิกส์ ร่วมใจห่วงใยสุขภาพ รณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ “50 ปี ออร์โธปิดิกส์ ร่วมใจห่วงใยสุขภาพ” เป็นการส่งเสริมสุขภาพและสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกันแล้ว และรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป
สำหรับเส้นทางการเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ “50 ปี ออร์โธปิดิกส์ ร่วมใจห่วงใยสุขภาพ” เริ่มจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ไปถึงโรงพยาบาลนครพิงค์ และวนกลับมายังจุดเริ่มต้น รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเป็นหนึ่งกิจกรรมในการประชุมวิชาการ The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand and ASEAN Orthopaedic Association Combined Meeting 2016 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความใส่ใจในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น หันมาดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ และโรคอื่น ๆ ที่จะตามมา
 
8 ตุลาคม 2559 , 17:56 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย