ผลการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงกรีนซีซั่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับสนามกอล์ฟแม่โจ้ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น สิงห์ - แม่โจ้ โอเพ่น 2016 (The Singha Mae Jo Open 2016) ส่งเสริมกีฬากอล์ฟ และกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่น ระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในภาคเหนือ มีนักกอล์ฟสมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 130 คน ที่สนามกอล์ฟแม่โจ้ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับสนามกอล์ฟแม่โจ้ แอนด์รีสอร์ท เชียงใหม่และเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีการพัฒนากีฬากอล์ฟอีกด้วย
โดยผลการแข่งขัน ชนะเลิศ ประเภทโอเว่อร์ออลโลว์กรอส ได้แก่ สุดยาม จันทราทิตย์ 37–34-71 , ไฟล์ท เอ. ชนะเลิศได้แก่ โลแลน วิช 45–35-80 รองอันดับ 1 พิรสุฎฐ์ พิรุฬศิริ 40–40-80 , ไฟล์ท บี.ชนะเลิศไดแก่ บรรหาร ศิริวุฒิ 43-39-82 รองอันดับ 1 นฤชา มาลีเดช 38-44-82, ไฟล์ท ซี. ชนะเลิศ ได้แก่ วิชัย วณิชย์วิสุทธิชัย 49-48-97 ,รองอันดับ 1 ชาเลส เบล 52-48-100 และไฟล์ทเลดี้ ชนะเลิศได้แก่ ชเนตตี วรรณแสน 40-36-76 รองอันดับ 1 อรสา เยเบียง 40-37-77
ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศแต่ละไฟล์ท และรางวัลจับฉลากผู้โชคดี หรือ Lucky Draw จะได้สิทธิ์ไปทัวร์แข่งขัน ที่สนามกอล์ฟเรดเม้าเท่นท์ จังหวัดภูเก็ต รวม 3 วัน 2 คืน ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 นี้
 
9 ตุลาคม 2559 , 19:07 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย