จังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

  
    กองกำลัง 3 ฝ่าย ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ผนึกกำลังคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย ป้องกัน และปราบปราม กวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุขทุกประเภท สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
พลตำรวจตรี พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ และฝ่ายปกครอง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 750 นาย คุมเข้มมาตรการในด้านของการรักษาความปลอดภัย มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด กวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามตามธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่น่าสนใจ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงนี้ ที่เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งถือเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งยังมีประเพณีที่สวยงาม คือ ประเพณียี่เป็ง
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้บูรณาการสนธิกำลังทุกภาคส่วน เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุขในพื้นที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเสมอภาค อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย แสดงถึงความเด็ดขาด เข้มแข็ง เป็นมิตรต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย
 
10 พฤศจิกายน 2559 , 08:52 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย