หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาล รวมพลังซื้อข้าวช่วยชาวนา ขยายตลาดข้าวประชารัฐ

  
    ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังซื้อข้าวช่วยชาวนา จัดพื้นที่ให้เกษตรกร นำข้าวสารไปจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ซื้อข้าวที่ดี มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการตลาดข้าวประชารัฐ ณ สนามหน้าตลาดนัดชุมชน ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสินค้า OTOP กว่า 20 ราย นำข้าวสารบรรจุถุงมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ในราคาตั้งแต่ 30 - 60 บาท ขึ้นอยู่กับชนิด และประเภทของข้าว ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และเรียกร้องให้ขยายจุดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีภาครัฐ และภาคเอกชนที่แจ้งความประสงค์ ที่จะเปิดพื้นที่ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าวสารบรรจุถุงไปวางจำหน่าย ตามโครงการตลาดข้าวประชารัฐ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ,บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต, บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ได้โดยตรงแล้ว ยังช่วยเพิ่มช่องทางให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อข้าวสารที่มีคุณภาพอีกด้วย
 
10 พฤศจิกายน 2559 , 15:59 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด