ชลประทานเชียงใหม่ ยืนยัน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของชลประทาน มีความมั่นคงแข็งแรง

  
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ยืนยัน เขื่อนและอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของชลประทาน มีความมั่นคงแข็งแรง ย้ำน้ำปิงไม่ล้นตลิ่งอย่างแน่นอน
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ชลประทานเชียงใหม่ ได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์น้ำ หากยังมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจาก เหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่อำเภอแม่แตงเมื่อคืนวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะนี้น้ำส่วนใหญ่ได้ไหลสู่ลำน้ำปิง ซึ่งทางชลประทานเชียงใหม่ ได้มีการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ประตูระบายน้ำป่าแดดในการบังคับน้ำให้ไหลจากจุดประตูระบายน้ำป่าแดดไปสู่ด้านท้ายน้ำ โดยได้มีการพร่องน้ำ เพื่อจะรองรับมวลน้ำระลอกใหม่ที่จะไหลมาถึงในเขตตัวเมือง พร้อมยืนยัน น้ำในลำน้ำปิงไม่ล้นตลิ่งอย่างแน่นอน
สำหรับน้ำจากแหล่งอื่น ๆ โดยเฉพาะมวลน้ำที่มาจากลำน้ำแม่แตง ที่มีฝนตกหนักในพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะนี้มีน้ำเพียงบางส่วนที่เหลืออยู่ในระบบ ก็ทยอยไหลลงมาสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งชลประทานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้ไหลลงลำน้ำแม่แตง อีกส่วนหนึ่งให้ไหลผ่านประตูระบายทราย หรือฝายแม่แตง ลงสู่ลำน้ำปิง เพื่อจะระบายไปสู่ด้านท้ายน้ำต่อไป โดยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตั้งแต่เวลา 02.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด ในส่วนของอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ยืนยัน มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถรองรับน้ำได้เป็นอย่างดี
ส่วนการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ ชลประทานเชียงใหม่ มีแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์อย่างรัดกุม ขณะนี้ยังคงวางกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแล เฝ้าระวัง เตรียมรับสถานการณ์ พร้อมดูแลการระบายน้ำลงคลองชลประทาน
 
11 พฤศจิกายน 2559 , 18:49 น. , อ่าน 1269  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย