จังหวัดเชียงใหม่ เตรียม Kick Off กำจัดผักตบชวาในพื้นที่ให้หมดไป เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ระดมเครื่องจักรกลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดผักตบชวาให้หมดไปจากพื้นที่กว่า 51 แห่ง จัด Kick Off ครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการทั่วประเทศ จากการสำรวจปริมาณผักตบชวาของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มีพื้นที่เป้าหมายกำจัดผักตบชวาทั้งหมด 51 แห่ง ปริมาณผักตบชวาและวัชพืช ที่ต้องกำจัด 1,297,366 ตารางเมตร คิดเป็นน้ำหนักรวม 64,868 ตัน ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่สามารถดำเนินการกำจัด ไปได้เพียง 362,954 ตารางเมตร 18,147 ตัน ยังเหลือพื้นที่เป้าหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 24 แห่ง ปริมาณผักตบชวา 934,412 ตารางเมตร น้ำหนัก 46,720 ตัน อยู่ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง 11 จุด, สารภี 7 จุด และสันทราย 6 จุด เพื่อให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนด ได้สั่งการให้หน่วยงานรับผิดชอบทั้งอำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เร่งรัดดำเนินการลดปริมาณผักตบชวาให้ได้ มากที่สุดและโดยเร็วที่สุด เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยให้ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด และให้รายงานผลการปฏิบัติทุก 15 วัน
ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. จังหวัดเชียงใหม่จะระดม เครื่องจักรกล ทุกหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวา ที่ลำเหมืองห้า บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย ซึ่งมีปริมาณผักตบชวาถึง 121,000 ตารางเมตร มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นประธาน และกำชับให้พื้นที่ที่ยังไม่ดำเนินการเร่งกำจัดผักตบชวา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ขณะเดียวกัน เน้นย้ำให้หน่วยงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอหาวิธีนำผักตบชวาไปทำปุ๋ยหมัก หรือ น้ำหมักชีวภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ ต่อไป
 
12 พฤศจิกายน 2559 , 11:28 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย