สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมทัพผู้ประกอบการ SMEs เน้นเทคนิคการค้าขายออนไลน์ผ่าน e-Business

  
    สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จับมือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสริมทัพผู้ประกอบการ เน้นเทคนิคการ นำธุรกิจเข้าสู่โลก e-Business เต็มรูปแบบให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทำการค้าขายออนไลน์ผ่าน e-Business
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นำธุรกิจท่านเข้าสู่โลก e-Business เต็มรูปแบบให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทำการค้าขายออนไลน์ผ่าน e-Business ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนาย กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจสร้างองค์ความรู้ สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ในการทำการค้าขายออนไลน์ผ่านระบบ e -Business โดยประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะได้รับ คือวิธีการใช้ e-Business ในเรื่องของขั้นตอนการกรอกข้อมูลบริษัทและข้อมูลสินค้า การได้คู่ค้ารายใหม่ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และการเพิ่มช่องทางการตลาดรวม ถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ได้อย่าง Real Time ทำให้ผู้ผลิตถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพียงแค่ระบบ e –Business สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การนำระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในธุรกิจ ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมาก และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เพราะอินเตอร์เน็ตทำให้เกิดกำลังซื้อมหาศาลที่ไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่สามารถครอบคลุมกำลังซื้อทั้งหมด จึงทำให้เกิด e-Business ที่สะดวกสบายสามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง เข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ เพิ่มโอกาสเกิด Business Model และเกิดนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมตรงใจต่อกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
การจัดอบรมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมือการส่งเสริมการค้าแบบเชิงรุกให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างรายได้จากช่องทางการตลาด e-Business ซึ่งเป็นตลาดค้าขายออนไลน์แบบเชิงรุกถึงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคโดยตรงสร้างโอกาสการค้าได้ทั้งในและต่างประเทศ
 
12 พฤศจิกายน 2559 , 13:13 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย