จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ครั้งที่ 5 สืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2559
ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง เพื่อบูชาบรรพกษัตริย์ที่ได้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ยังได้มีเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จำนวน ๒๖ ชุมชน วัด และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ร่วมกันจุดผางปะตี๊ดพร้อมกัน จำนวน 49,999 ดวง บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ บริเวณ 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง และบริเวณโดยรอบคูเมือง ด้านใน เพื่อเป็นการร่วมสืบทอดประเพณียี่เป็งล้านนาแบบโบราณอีกด้วย สำหรับงาน ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ป้องกันรักษาเมืองเชียงใหม่ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์มีการจุดผางปะตี๊ด เรียงร้อยเป็นประโยคว่า “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” สร้างความสว่างไสว และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมจุดผางปะติ๊ด ถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีต และในปีนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ประวัติของ ผางปะติ๊ด หรือ ถ้วยประทีป ตามตำนานเล่าว่า แม่กาเผือกได้ออกไข่มา 5 ฟอง เมื่อไข่ฟักออกมา แม่กาก็เสียชีวิตไป ไข่ทั้ง 5 ฟอง เป็นพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ องค์ที่ 4 คือ องค์ศรีอารยะเมตตรัย และองค์ที่ 5 คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป การทำผางปะติ๊ดจึงทำไส้เทียนเป็นรูปตีนกา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่กาขาวและบูชาพระพุทธคุณ บูชาพระแม่คงคา และสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป
 
12 พฤศจิกายน 2559 , 22:28 น. , อ่าน 1256  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย