จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ประจำปี 2559

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ เทศบาลนครเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ โดยก่อนจะมีการเปิดงาน พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 89 วินาที ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2559 ภายใต้แนวคิด “ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้พระราชทานถ้วยรางวัลในการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี ภายหลังจากเปิดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่แล้ว ได้มีการจุดผางประทีปแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจุดผางประทีป เรียงร้อยเป็นคำว่า “ยี่เป็งเชียงใหม่” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมภายในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2559 ประกอบไปด้วย ประเพณีตั้งธรรมหลวง การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” การประกวดกระทงประดับเมือง การประกวดกระทงฝีมือใบตองดอกไม้สด การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา
 
13 พฤศจิกายน 2559 , 20:07 น. , อ่าน 1276  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย