จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 1

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และลงนามแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงในการบรรเทาความทุกข์ แก่พสกนิกรชาวไทย ให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนและความเสียหาย เนื่องจากวิกฤตภัยแล้ง
สำหรับ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 นับตั้งแต่นั้น พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในทุกปี
 
14 พฤศจิกายน 2559 , 10:56 น. , อ่าน 1270  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด