จังหวัดเชียงใหม่ จัด Kick Off กำจัดผักตบชวาในลำเหมืองห้า บ้านหนองอึ่ง อำเภอสันทราย เร่งดำเนินการทุกพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ระดมเครื่องจักรกลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดผักตบชวากว่า 46,000 ตัน นำร่องในลำเหมืองห้า บ้านหนองอึ่ง ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย เร่งดำเนินการในทุกพื้นที่ ให้หมดไปโดยเร็ว
ที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านหนองอึ่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ จังหวัดเชียงใหม่ กำจัดผักตบชวา คูน้ำไหล คลองน้ำใส ถวายเป็นพระราชกุศลพ่อหลวง นำร่องที่ลำเหมืองห้า ซึ่งมีปริมาณผักตบชวาถึง 121,000 ตารางเมตร มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การกำจัดผักตบชวาเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการกำจัดไปได้ 362,954 ตารางเมตร หรือ 18,147 ตัน ยังเหลือพื้นที่เป้าหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 24 แห่ง ในพื้นที่ 3 อำเภอ ปริมาณผักตบชวา 934,412 ตารางเมตร น้ำหนัก 46,720 ตัน อยู่ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง 11 จุด, สารภี 7 จุด และสันทราย 6 จุด โดยได้นำร่องในพื้นที่อำเภอสันทราย ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการลดปริมาณผักตบชวาให้ได้ มากที่สุดและโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการไหลของน้ำ
จากการสำรวจปริมาณผักตบชวาของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มีพื้นที่เป้าหมายกำจัดผักตบชวาทั้งหมด 51 แห่ง ปริมาณผักตบชวาและวัชพืช ที่ต้องกำจัด 1,297,366 ตารางเมตร คิดเป็นน้ำหนักรวม 64,868 ตัน ทั้งนี้ เน้นย้ำให้หน่วยงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอหาวิธีนำผักตบชวาไปทำปุ๋ยหมัก หรือ น้ำหมักชีวภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ ต่อไป
 
14 พฤศจิกายน 2559 , 15:48 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย