กองบิน 41 จัดพิธีน้อมรำลึกพระบิดาแห่งฝนหลวง สืบสานพระราชดำริ

  
    กองบิน 41 จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณสืบสานพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งฝนหลวง
ที่ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ มหาราชา พระบิดาแห่งฝนหลวงและการถวายสัตย์ปฏิญาณ สืบสานพระราชดำริ โดยมีข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงภาคเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ร่วมการประกอบพิธี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ผู้บังคับการกองบิน 41 กล่าวเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะสืบสานการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ จากนั้นได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะการพระราชทานโครงการฝนหลวง ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร และจัดสรรระบบชลประทาน ให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงอย่างเป็นระบบ
 
14 พฤศจิกายน 2559 , 16:30 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย