พสกนิกรชาวแม่แตงไม่น้อยกว่า 3000 คน ร่วมแสดงความจงรักภักดี จุดเทียนถวายความอาลัย ที่บริเวณสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

  
    พสกนิกรชาวแม่แตงกว่า 3,000 คน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแปรอักษรบนสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
ที่บริเวณสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจรัส ไชยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและพสกนิกรชาวอำเภอแม่แตง ทุกหมู่เหล่า ไม่น้อยกว่า 3 พันคน ทำพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2529 และเสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2529 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันกล่าวคำถวายอาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที จากนั้นได้จุดเทียนแสดงความอาลัย ร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด เพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันแปลอักษรร้อยเรียงเป็นประโยคว่า “ชาวเมืองแกนรักพ่อหลวงรักเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล”
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริให้เกิดโครงการเขื่อนดินขนาดใหญ่และพระราชทานนามว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งด้านการชลประทาน ด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านการประมงด้านการท่องเที่ยว และได้ใช้น้ำด้านการเกษตร ซึ่งราษฎรในพื้นที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้มาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติและจะดำเนินรอยตามพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป
 
15 พฤศจิกายน 2559 , 08:26 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย