ตำรวจภูธรภาค 5 เปิดตลาดขายข้าวช่วยชาวนา

  
    ตำรวจภูธรภาค 5 เปิดพื้นที่ขายข้าวในราคายุติธรรมช่วยเหลือชาวนา แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ สอดรับนโยบายและมาตรการของรัฐบาล
ที่บริเวณลานอินทนนท์ สโมสรตำรวจภูธรภาค 5 กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดโครงการ "ตำรวจภูธร ภาค 5 ช่วยชาวนาไทย" จัดพื้นที่ขายข้าวในราคายุติธรรมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในสภาวะที่ราคาข้าวในท้องตลาดตกต่ำ จากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาข้าว ซึ่งข้าวสารที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ จำนวน 32 ตัน ทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ข้าราชการตำรวจ และประชาชน มาติดต่อขอซื้อข้าวแล้วกว่า 25 ตัน
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมโครงการ “ตำรวจภูธรภาค 5 ช่วยชาวนาไทย” ครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้น รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายข้าว แก้ไขปัญหาราคาข้าวด้วยกลไกความร่วมมือ ซึ่งระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจจะซื้อข้าวจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยตรง ในราคายุติธรรม สามารถไปซื้อข้าวได้ที่ เชียงใหม่ 89 พลาซ่า ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. ตลาดนัดเจดีย์เหลี่ยม ทุกวันศุกร์เวลา 15.00 -18.00 น. รวมถึงสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 159 สถานี ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ทุกวันในเวลาราชการ และที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 30 กันยายน 2560
 
15 พฤศจิกายน 2559 , 14:39 น. , อ่าน 1266  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย