วัดเกตเชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่ล่องสะเปาล้านนา ฟื้นประเพณีโบราณ

  
    ชุมชนชาววัดเกตการามจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟื้นประเพณีล่องสะเปาลอยเคราะห์ ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
นางภาวิณี มหากันธา ประธานชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประเพณียี่เป็งปีนี้ ชาวชุมชนวัดเกตการาม ได้ร่วมกันทำสะเปา พร้อมทำพิธีตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ รวมถึงเป็นการทำบุญลอยเคราะห์ทุกข์โศก ในโอกาสงานประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา โดยชาวชุมชนวัดเกตการาม ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 15 และ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ และลานวัดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในงานจัดให้มีการทำบุญ ฟังเทศน์ขึ้นธรรมมาสหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีการล่องสะเปา การนำเสนอของดีในชุมชนวัดเกตการาม การสาธิตการทำสะเปา การตัดตุง การหยอดผางประทีป เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น และรู้จักชุมชนวัดเกตุการาม มากขึ้น
ด้าน รศ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีที่จะสนับสนุนการฟื้นฟูประเพณีโบราณของชุมชนวัดเกตการาม เพราะถือเป็นประเพณีโบราณที่คนรุ่นหลังควรจะได้เรียนรู้และอนุรักษ์สืบต่อไป
 
15 พฤศจิกายน 2559 , 15:49 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด