ชลประทานเชียงใหม่ เตรียมระดมกำลังเก็บกระทง หลังจากเสร็จสิ้นงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

  
    ชลประทานเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมกำจัดเศษกระทง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ลำน้ำปิงตามนโยบาย เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากเสร็จสิ้นงานประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ ชลประทานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมกำจัดเศษกระทง และสิ่งปฏิกูลในลำน้ำปิง บริเวณประตูระบายน้ำ ท่าวังตาล –ป่าแดด เนื่องจากในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ปีนี้ มีนักท่องเที่ยวและประชาชน มาลอยกระทงเป็นจำนวนมาก โดยบริเวณดังกล่าวจะมีปริมาณเศษกระทงจำนวนมากทุกปี ดังนั้นในปีนี้ จึงได้เตรียมการจัดเก็บกระทง และกำจัดสิ่งปฏิกูล ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพื่อคัดแยกขยะบางส่วนไปทำปุ๋ยเหมือนทุกปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ลำน้ำปิง ตามนโยบาย เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข
ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว จะมีการระดมรถ เครื่องจักรกล จากส่วนต่างๆ รวมถึง เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีภาคเอกชนและประชาชนกลุ่มต่างๆ ร่วมกันบูรณาการเก็บกระทงและสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปคัดแยก เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นาน กระทงเหล่านี้จะเน่า ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของลำน้ำปิง แม้จะเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือกระทงขนมปัง ที่สามารถย่อยสลายได้ก็ตาม ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
 
16 พฤศจิกายน 2559 , 14:28 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด