ผู้แทนพระองค์ มองถุงยังชีพ พระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้แทนพระองค์ เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพ พระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ออกเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 50 ครัวเรือน ที่ศาลาการเปรียญบ้านช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 11 ตำบล 55 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 605 ครัวเรือน 1,765 คน เสียชีวิต 1 ราย ที่พักอาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน 158 หลัง เสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง พื้นที่การเกษตร จำนวน 1,350 ไร่ บ่อปลา จำนวน 2 บ่อ ลำเหมืองสาธารณะ จำนวน 5 แห่ง สะพาน จำนวน 2 แห่ง ซุ้มหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง ถนน จำนวน 7 สาย อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ตลิ่ง จำนวน 6 ตลิ่ง และระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
ในเบื้องต้นจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนถุงยังชีพให้กับอำเภอ จำนวน 500 ชุด อำเภอแม่แตง ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครในพื้นที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยเร่งดำเนินการแก้ไข ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นอันดับแรก และซ่อมแซมถนน สะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน
 
16 พฤศจิกายน 2559 , 14:53 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย