ม.แม่โจ้ เปิดแปลงนาต้นแบบผลิตข้าวอินทรีย์ ให้เกษตรกร และผู้สนใจเข้าชมฟรี

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้สนใจ เข้าชมแปลงนาต้นแบบผลิตข้าวอินทรีย์ กข.-แม่โจ้ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมที่จะเปิดแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นนาต้นแบบของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าไปเรียนรู้การปลูกพืชผสมผสาน บริเวณนาอินทรีย์ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข-แม่โจ้ 2 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง และสามารถปลูกได้ตลอดปี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์และนักปรับปรุงพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมงาน ได้ทุ่มเทวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวชนิดนี้ กว่า 11 ปี จนทำให้ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากการสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2555
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และประชาชนผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้ และเยี่ยมชม บริเวณนาอินทรีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 15.30-17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ นอกจากนี้ ยังมีเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.-แม่โจ้ 2 จำหน่ายสู่เกษตรกรเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่ออีกด้วย
 
17 พฤศจิกายน 2559 , 09:29 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด