ชาวชุมชนวัดเกตการาม จัดประเพณีการล่องสะเปา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  
    ชุมชนวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณีล่องสะเปาลอยเคราะห์ อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมผู้แทนจาก 4 ศาสนาในชุมชน ทำพิธีร่วมรำลึกแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่วัดเกตการาม ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมชาวชุมชนวัดเกตการาม ร่วมงานประเพณีล่องสะเปาลอยเคราะห์ โดยได้อัญเชิญองค์สะเปาทั้ง 2 มาที่ท่าน้ำ และผู้แทนจากศาสนสถานทั้ง 4 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกข์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ ได้ร่วมจุดผางประทีป และนำสะเปา ลอยสู่แม่น้ำปิง เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ตลอดจนเป็นการทำบุญลอยเคราะห์ทุกข์โศก ในโอกาสวันยี่เป็งของชาวล้านนา รวมถึงเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคมาตลอดทั้งปีอีกด้วย
สำหรับประเพณีล่องสะเปา เป็นประเพณีโบราณ เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คล้ายกับการลอยกระทง คือ มีการจัดเครื่องสักการะ และเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ในสะเพาหรือเรือ แล้วปล่อยให้ล่องไปตามกระแสน้ำในวันเพ็ญเดือนสิบสอง
 
17 พฤศจิกายน 2559 , 09:30 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด