ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกสามารถช่วยให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาที่สูงขึ้น

  
    ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซื้อขายข้าวเปลือกที่จ.เชียงใหม่ ระบุการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของกระทรวงพาณิชย์สามารถช่วยให้เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการซื้อขายข้าวเปลือก ณ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จำกัด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2559/2560 ขึ้น โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 จากจำนวนการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง
ด้านนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตลาดนัดข้าวเปลือกเป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีทางเลือกในการจำหน่ายข้าวเพิ่มขึ้น และจะทยอยดำเนินการไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวของเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวหมด ซึ่งการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจะทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงกว่าราคาปกติ ประมาณ 200-300 บาทต่อตัน
สำหรับบรรยากาศการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนำข้าวเปลือกเหนียวสันป่าตองมาจำหน่ายยังจุดรับซื้อกันอย่างต่อเนื่อง โดยค่าความชื้นอยู่ระหว่าง 26 – 28 เปอร์เซ็นต์ ได้ราคาประมาณตันละ 7,200 บาท ถึง 7,800 บาทต่อตัน ตามราคารับซื้อกลาง
 
17 พฤศจิกายน 2559 , 18:01 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด