จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี ทำดีด้วยกาย วาจา และใจ พร้อมกับคนไทยทั่วโลก เพื่อประกาศความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89
นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านทั่วประเทศ รวมถึงคนไทยในต่างแดน จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมกันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พร้อมกัน ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ด้วยการทำความดีทางกาย วาจา และใจ การทำดีด้วยกายสามารถทำได้โดย การทำความสะอาดศาสนสถาน การให้บริการทางสาธารณะ การเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ การอ่านหนังสือพิมพ์ให้ผู้พิการฟัง รวมถึงการบำเพ็ญกุศลทางศาสนา และการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่าง ๆ การทำความดีด้วยวาจา ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การทำความดีด้วยใจ คือ การจัดกิจกรรมอธิษฐาน สำรวมจิตภาวนา การแผ่เมตตา
โดยจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ที่สนามหน้าเสาธง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จมาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกวันที่ 5 มีนาคม 2489 พระองค์ทรงเสด็จโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ตำรวจ ทหาร อัยการ ตุลาการ ศาล กงสุลต่างประเทศ เจ้านายฝ่ายเหนือ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป จะเปิดให้ผู้มาร่วมงานได้เขียนคำปฏิญาณ “ทำความดีเพื่อพ่อ” จากนั้น เวลา 08.00 น จะได้ร่วมพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา ตั้งใจที่จะทำความดีด้วยใจ และประกอบพิธีทางศาสนาที่หอประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในเวลาประมาณ 09.30 น. หน่วยงานประมงจังหวัด กำหนดจัดพิธีปล่อยสัตว์น้ำ ประมาณ 3 แสนตัว ลงสู่แม่น้ำปิง เพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล ที่บริเวณลำน้ำปิง หน้าวัดท่าหลุก หมู่ 7 ต.สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป หน่วยงานราชการทุกกระทรวงในจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมพิธีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด เส้นทาง จากลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปจนถึงหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในจุดที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นทั้งในระดับอำเภอ ตำบล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยสถานีวิทยุกระจายเสียแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการถ่ายทอดเสียงตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
 
18 พฤศจิกายน 2559 , 18:52 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย