รายงานพิเศษ เรื่อง จากชาต้นแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้ ที่ดอยปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ ได้เปลี่ยนชีวิตชาวเขาไปตลอดกาล

  
    
ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน ราษฎรชาวไทยภูเขามีการลักลอบปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งผิดกฎหมายและเป็นการทำลายป่าต้นน้ำ ส่งผลให้ป่าเสื่อมโทรม ... จนเมื่อปี 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือองค์พ่อหลวงของชาวเขาทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และได้พระราชทาน ต้นชาพันธุ์อัสสัม ต้นแรก แก่นายจะฟะ ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าลาหู่ หรือ มูเซอ ในฐานะเป็นผู้นำชุมชน เพื่อให้เป็นต้นพันธุ์นำไปส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย
นายเจริญชัย ไชยกอ บุตรชายของนายจะฟะ ปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนชนบ้านปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่า ในปี 2513 คราวที่พระองค์เสด็จฯ มานั้น พระองค์ได้พระราชทานพันธุ์ เป็ด ไก่ หมู และต้นพันธุ์ผลไม้เมืองหนาว รวมไปถึงพระองค์ยังได้พระราชทานชาต้นแรกให้กับชาวบ้านนำไปปลูก และทรงรับสั่งว่า ให้นำไปปลูกเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น แต่ในขณะนั้นยังขาดสถานที่จำหน่าย พระองค์จึงได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้พ่อของตนเพื่อให้นำไปเปิดร้านค้าชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์ในตัวอำเภอฝาง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าชาวเขา เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน โดยมีตนเป็นผู้จัดการร้าน นายเจริญชัย เล่าด้วยว่า ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จฯ ตนจะไปรับเสด็จฯ พร้อมกับพ่อตลอด พระองค์ทรงเคยรับสั่งว่าเมื่อครอบครัวตนดูแลตัวเองได้แล้ว ก็อยากให้ช่วยดูแลชาวเขาคนอื่นๆ ด้วย เพราะเขายังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี “ให้ทำหน้าที่แทนพระองค์” พระองค์ทรงเป็นห่วงชาวเขา อยากให้มีความเป็นอยู่ที่ดี หลังจากที่พ่อตนเสียชีวิตทุกวันนี้โครงการต่างๆ ตนยังสานต่อ เพราะพระองค์รับสั่งไว้ให้ทำอย่างที่พ่อเคยทำ
นายเจริญชัย เล่าด้วยว่า ข่าวการสวรรคตของพระองค์ส่งผลให้คนในหมู่บ้านโศกเศร้า ตั้งใจว่าจะต้องเข้าไปกราบพระบรมศพพระองค์ที่พระบรมมหาราชวังให้ได้ และได้ทำแล้ว ได้ไปชงผลผลิตชาต้นแรกที่พระองค์พระราชทานให้แจกจ่ายผู้คนที่ไปร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง นี่คือสิ่งที่ตั้งใจเพื่อแสดงการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาวเขา
จากชาต้นแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเดชอดุยเดช พระราชทานให้แก่ชาวเขาที่บ้านปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขยายการปลูกไปทั่วดอยกว่า 2,000 ไร่ กลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ในครัวเรือนหลายหมื่นบาทต่อเดือน เป็นอาชีพที่มั่นคงในบ้านเกิด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่หวนกลับไปปลูกฝิ่นอีก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากวันนั้นถึงวันนี้ “ชาพระราชทานต้นแรกที่ดอยปู่หมื่น ได้เปลี่ยนชีวิตชาวเขาไปตลอดกาล”
บท : นางสุนิทธา พรนิมิตสกุล
ตรวจทาน : กนกรัตน์ ปัญญา / เดือน อินต๊ะ
 
18 พฤศจิกายน 2559 , 19:48 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย