ประชาชนชาวเชียงใหม่ ชุดที่ 2 จาก 9 อำเภอ เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

  
    จังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชน ชุดที่ 2 จาก 9 อำเภอ เดินทางด้วยรถทัวร์ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวัง เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางมาให้กำลังใจและส่งประชาชนชาวเชียงใหม่ จาก 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่อาย อำเภออมก๋อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอเวียงแหง อำเภอดอยเต่า อำเภอสะเมิง อำเภอแม่ออน อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่แตง รวมถึง คนพิการ และชาวไทยภูเขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชุดที่สอง จำนวน 760 คน เดินทางโดยรถบัส จำนวน 19 คัน และรถตู้ 1 คัน พร้อมด้วย ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายกาวิละเชียงใหม่ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ 19 พ.ย. 59
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพ โดยให้แต่ละอำเภอจัดเจ้าหน้าที่ดูแล ประสานงานและคัดกรองในเบื้องต้น ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรถบัส คันละ 1 คน คอยให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนตลอดการเดินทาง สำหรับในส่วนของรถตู้ ทีมแพทย์ได้จัดชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เช่น เครื่องช่วยหายใจไว้พร้อม เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปสักการะพระบรมศพ ที่กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี
 
18 พฤศจิกายน 2559 , 21:11 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด