กระทรวงพลังงาน จัดนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จัดนิทรรศการ "สืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย" ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่บริเวณลานเชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่ 11 โดยนิทรรศการ ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านพลังงานน้ำ พลังงานชีวภาพ และพลังงานทดแทน มาเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
19 พฤศจิกายน 2559 , 15:24 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด