กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำสินค้าในพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หวังเพิ่มช่องทางการตลาด

  
    ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำสินค้าในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมงานแสดงสินค้าที่จ.อุดรธานี หวังขยายช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น
นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ,นายกิติกร สุขสม อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และนางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 จำนวน40 คน ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ "Northern Food Business Connect" ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา จ.อุดรธานี เพื่อแสดงศักยภาพและประชาสัมพันธ์สินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วย จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง และจ.แม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างโอกาสด้านการเพิ่มช่องทางการตลาดและเกิดการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้นำผลิตภัณฑ์เด่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไปแสดงและจำหน่ายภายในงาน ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
 
19 พฤศจิกายน 2559 , 15:56 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด