จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ประทีปส่องใจ” ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ประทีปส่องใจ" นำเสนอภาพถ่ายและภาพวาดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ประทีปส่องใจ” ที่บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำภาพถ่ายและภาพวาด เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่พระวิริยะอุตสาหะ และร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ประทีปส่องใจ” จะจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
19 พฤศจิกายน 2559 , 17:02 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด