จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี 22 พ.ย.59 นี้

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานรวมพลังแห่งความภักดีของคนเชียงใหม่ ทำดีด้วยกาย วาจา และใจ พร้อมกับคนไทยทั่วโลก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านทั่วประเทศ รวมถึงคนไทยทั่วโลก จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พร้อมกัน ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยรัฐบาลกำหนดจัดที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำปฏิญาณตน และจะมีการถ่ายทอดสดพร้อมกัน 12 จุด ทั่วประเทศ
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ขึ้น ที่สนามหน้าเสาธง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้ผู้มาร่วมงานได้เขียนคำปฏิญาณ “ทำความดีเพื่อพ่อ” ร่วมพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา และจะประกอบพิธีทางศาสนาที่หอประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยต่อไป
นอกจากนี้ หน่วยงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ ประมาณ 3 แสนตัว ลงสู่แม่น้ำปิง ที่บริเวณลำน้ำปิง หน้าวัดท่าหลุก หมู่ 7 ต.สันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะ ทำความสะอาด เส้นทาง จากลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปจนถึงหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย
 
20 พฤศจิกายน 2559 , 16:00 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด