รัฐบาลเตรียมงบ 29 ล้านบาท เพื่อศึกษาการวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมเขตเมืองเชียงใหม่อย่างถาวร

  
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานแจกถุงยังชีพ และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเครือซีเมนต์ไทย ร่วมกับโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้านจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและแม่ฮ่องสอน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเชียงใหม่ในภาพรวม ทั้งนี้ได้หยิบยกมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่อย่างถาวร โดยสร้างจิตสำนึกให้คนไม่ตัดไม้ทำลายป่า ดูแลไม่ให้มีการลุกล้ำลำน้ำ ขุดลอกคลองแม่ข่าเพื่อระบายน้ำสู่แม่น้ำปิงได้สะดวก จัดทำพนังกั้นน้ำ ป้องกันน้ำท่วมย่านเศรษฐกิจ 40 ตารางกิโลเมตร โดยจะทำเขื่อนทั้ง 4 ด้าน ตั้งงบประมาณศึกษาไว้ 29 ล้านบาท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวด้วยว่าจะวางระบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่อย่างครบวงจร ทั้งในเขตเมืองเชียงใหม่และจะดูแลไปถึงเวียงกุมกาม โดยจะทำแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งด้วย
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่