จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมอบรมการใช้งานระบบ VDO Conference และระบบรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการรายงานแบบ Real Time รองรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าก่อนเข้าสู่ฤดูไฟป่า
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการอบรมบุคลากรในการรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และลดความรุนแรงของการเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูไฟป่า โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการนำระบบ VDO Conference และระบบรายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่มาใช้ในการแก้ไขและป้องกันการเกิดหมอกควันไฟป่า รวมถึง การอบรมในด้านวิธีการใช้งาน office365 เบื้องต้น การใช้งาน Email การกำหนดการประชุมทางไกลผ่านปฏิทิน (outlook) และการนำเสนองานผ่านโปรแกรม Skype for Business ตลอดจนการรายงานจุดการเกิดไฟป่า การรายงานผลการปฏิบัติงาน กราฟรายงานสถิติ และสถานการณ์หมอกควันในแต่ละวัน ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยอาศัยข้อมูลจากบุคคลในพื้นที่รายงานความเคลื่อนไหวสถานการณ์จากที่เกิดเหตุให้ทางศูนย์ฯทราบ เพื่อให้ทางศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 
20 พฤศจิกายน 2559 , 16:01 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด