สรุปผลการแข่งขัน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559 ชิงพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทฮาล์ฟมาราธอน และถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทมินิมาราธอน
ที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน มินิ – ฮาล์ฟ มาราธอน ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 561 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสิรมการออกกำลังกายให้กับประชาชน
ทั้งนี้ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ และนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับ ผลการแข่งขันในประเภทฮาล์ฟมาราธอน (ระยะทาง 21 กม.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทชายได้แก่ นายประสงค์ จันทร์มหเสถียร ประเภทหญิงได้แก่ นางสาววิภาวี ประทุมสุวรรณ์ และ ประเภทมินิมาราธอน (ระยะทาง 10.5 กม.) ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทชายได้แก่ นายวรวิทย์ ชาญพฤติ ประเภทหญิงได้แก่ เด็กหญิง สิรภัทร มหาวรรณ
 
20 พฤศจิกายน 2559 , 16:42 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด