จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

  
    ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกพื้นที่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนระดมกำลัง จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในทุกพื้นที่อย่างสมพระเกียรติ โดยอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมที่ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่พระองค์เคยเสด็จเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อปี พ.ศ. 2501 ที่พระองค์เสด็จจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรก ซึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดให้ประชาชนร่วมแสดงความรู้สึก และเขียนคำปฏิญาณตน ที่จะกระทำต่อไปในอนาคต น้อมนำแนวทางการทรงงานและแนวทางพระราชดำริ ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งจัดพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ด้านกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีเช่นเดียวกัน เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อ ตำรวจตระเวนชายแดน โดยพระองค์ได้เสด็จทรงงานที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 ค่ายดารารัศมี ในสมัยนั้น ปัจจุบัน คือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 และได้ย้ายสถานที่ตั้งไปอยู่ที่ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งปี พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา
 
21 พฤศจิกายน 2559 , 20:24 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย