จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี อย่างยิ่งใหญ่..//

  
    พสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังแห่งความภักดี พร้อมกับทั่วประเทศ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..// ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า กว่า 5,000 คน รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้เขียนคำปฏิญาณตน "ทำความดีเพื่อพ่อ" และความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงในการ์ดรูปหัวใจและนำไปติดบนบอร์ดรูปหัวใจ ๙ ในดวงใจคนเชียงใหม่รักในหลวง ก่อนที่จะทำพิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ,ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน พร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากนั้นได้ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนพสกนิกรชาวเชียงใหม่ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมด้วย สำหรับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นสถานทีื่่ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมเยือน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2501 หลังจากพระองค์ได้เสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2501 ซึ่งนำความปลาบปลื้มใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะครู นักเรียน โรงเรียนยุพราชเป็นล้นพ้น
 
22 พฤศจิกายน 2559 , 10:00 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด