จังหวัดเชียงใหม่ระดมทุกภาคส่วนช่วยเหลือชาวนา ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ระดมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในการลดต้นทุนการผลิต บริการรถเกี่ยวข้าว เพื่อให้ได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ
ที่ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลตรีกิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เปิดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตำบลแม่คือ ในการบรรเทาสารณภัย ลดต้นทุนการผลิตข้าว บริการรถเกี่ยวนวดข้าว รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารทางบก เทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาสารณภัยลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี จึงนำรถเกี่ยวข้าวจำนวน 3 คัน และรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร จำนวน 3 คัน มาให้บริการเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นการลดต้นทุนการผลิต คาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากเดิมไร่ละ 550 บาท คงเหลือไร่ละ 300 บาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คุณภาพ ตลอดจนการสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าว การตากข้าว และการแปรรูปข้าว มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรชาวนา ช่วยลดต้นทุนการผลิตและทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูง สามารถนำไปจำหน่ายตามตลาดรับซื้อและได้ในราคาตามที่ต้องการ ทำให้อาชีพเกษตรกรชาวนามีความมั่นคงยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลแม่คือ ซึ่งพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 1,650 ไร่ โดยเกษตรกร มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตำบลแม่คือ ในการบรรเทาสาธารณภัย ลดต้นทุนการผลิตข้าว บริการรถเกี่ยวนวดข้าว และรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรและการเก็บเกี่ยวข้าวให้ได้คุณภาพจำนวน 89 ราย
โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการสาธิตเกี่ยวข้าว การตากข้าวการบรรจุข้าว การแปรรูปข้าว การทําปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ สาธิตการสีข้าว การอัดฟางข้าว สาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ สำหรับตอซังข้าว จัดนิทรรศการข้าวคุณภาพ
 
22 พฤศจิกายน 2559 , 13:19 น. , อ่าน 1269  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย