สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา

  
    สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยว และคนรุ่นหลัง ได้รู้จักและร่วมอนุรักษ์ ในงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” ที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจน เยาวชน ประชาชนที่สนใจ ได้เข้าชมและเรียนรู้วิถีชีวิต รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา อาทิ ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ ไทยอง ปกาเกอะญอ และลัวะ กิจกรรมหลองข้าววิถีชีวิต พิธีกรรม และการสร้างเครือข่าย การฝึกประดิษฐ์และสาธิต โดยกลุ่มชุมชนรัฐฉาน เชียงตุง และกลุ่มชุมชนหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน “ลานสรวงข่วงศิลป์” จากพ่อครู แม่ครู และสล่าเมือง จำนวน 11 ฐานการเรียนรู้ การฝึกประดิษฐ์และสาธิตการละเล่น “ม่วนงันของเล่น 4 ภาค” นิทรรศการด้านสถาปัตยกรรม และกาดหมั้ว ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
23 พฤศจิกายน 2559 , 16:20 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด