สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ ช่วยชาวนา สั่งซื้อข้าวสารมอบเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกข้าราชการตำรวจ

  
    สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ สั่งซื้อข้าวสารคุณภาพดีจากสหกรณ์การเกษตรพร้าวฯ มอบเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกข้าราชการตำรวจ
พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ในฐานะประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 5 ได้อนุมัติโครงการ “ตำรวจภูธรภาค 5 ช่วยชาวนาไทย” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยการซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวในท้องตลาดตกต่ำ นั้น ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวทางในการดำเนินการจัดทำโครงการตำรวจเชียงใหม่ช่วยชาวนา ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้ามาจำหน่ายข้าวให้แก่ข้าราชการตำรวจ และประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ที่ไม่ติดภารกิจเวรยามหรือผู้มีจิตอาสาเข้าช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวข้าวหรือเคลื่อนย้าย ตามความพร้อมของกำลังพล
สำหรับการดำเนินการในระยะแรก ได้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ และสหกรณ์การเกษตรพร้าว จัดซื้อข้าวเพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจเชียงใหม่ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์จำนวน 25 ตัน และโครงการระยะที่สองจะดำเนินการจัดซื้อข้าวสารอีก 35 ตัน และในส่วนภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจโรงแรม ห้างร้าน โรงเรียนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการกับตำรวจอีก 9 แห่ง จะจัดซื้อข้าวสารทั้งหมดอีก 8.3 ตัน ซึ่งการดำเนินการนี้จะทำต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องโครงการตำรวจภูธรภาค 5 ช่วยชาวนาไทยด้วย.
 
24 พฤศจิกายน 2559 , 16:05 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด