จังหวัดเชียงใหม่ หารือการจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือชาวนา

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำหน่ายข้าวสารคุณภาพ และปลอดภัยให้แก่สถานประกอบการชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการขายข้าวจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง
นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการข้าวสารสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายตลาดข้าวประชารัฐ โดยให้เกษตรกร จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ประกอบกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาให้จำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้นและได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำแนวทางโดยใช้ขบวนการสหกรณ์ดำเนินการจำหน่ายข้าวสารจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพื่อลดต้นทุนการจัดการด้านการตลาด ผู้บริโภคซื้อข้าวสารในราคายุติธรรม และเกษตรกรชาวนาจะได้ขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการตลาดข้าวประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง จำนวน 38.61 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,306,400 บาท
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือชาวนา เพื่อให้สหกรณ์การเกษตร ได้มีโอกาสนำเสนอข้าวสารคุณภาพ และปลอดภัยให้แก่สถานประกอบการชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านการตลาด การซื้อขาย การขยายและเพิ่มช่องทางการตลาดของสหกรณ์และเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป
 
25 พฤศจิกายน 2559 , 08:26 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด