สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงเว็ปไซต์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  
    สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงเว็บไซต์ ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหว ได้ทุกที่ ทุกเวลา
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้เว็บไซต์ของทุกหน่วยงานของกรมการจัดหางาน เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ตามที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดไว้
ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน จึงได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เว็บไซต์จากเดิม www.cmemployment.org เป็น www.doe.go.th/chiangmai โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชน คนหางาน และนายจ้าง / สถานประกอบการ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตำแหน่งงานว่าง และความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ทุกที่ทุกเวลาและมีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ยังสามารถติดต่อและติดตามข่าวสารด้านแรงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านช่องทาง Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, Email : cmi@doe.go.th, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 1 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0 – 5311 – 2744 - 6 โทรสาร 0 – 5311 - 2743 ให้บริการงานจัดหางานเพื่อคนไทย และงานแนะแนวอาชีพ, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ (สาขาย่อย) ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ถนนคันคลองชลประทาน โทรศัพท์ 0 – 5311 – 2911 - 4 โทรสาร 0 – 5311 – 2911 - 4 ต่อ 26 ให้บริการงานต่างประเทศ งานคุ้มครองคนหางาน และงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
 
25 พฤศจิกายน 2559 , 08:27 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย