เชียงใหม่ จัดงานวันรวมเคียวเกี่ยวข้าวเพื่อผู้พิการรุนแรงและด้อยโอกาส

  
    กลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคม ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อผู้พิการรุนแรงและด้อยโอกาส
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรวมพลังกับกลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคม ลงแขกเกี่ยวข้าว ในงานวันรวมเคียวเกี่ยวข้าว เพื่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อนำข้าวทั้งหมดที่เกี่ยวได้ไปจำหน่าย และนำเงินทั้งหมดที่จำหน่ายข้าวได้ ไปจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรง ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการต่อไป โดยข้าวดังกล่าวได้ปลูกบนที่นาจำนวน 17 ไร่ ของนางดวงกมล พานิชยกุล ผู้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากเมื่อปี 2558 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเช่นกันและนำข้าวทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า
สำหรับ กลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคม เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลและองค์กรจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มต้นจากคุณดวงกมล พาณิชยกุล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ต.อ) รุ่นปี 34 และจากโรงเรียนราชินีบน มารวมตัวกับผู้มีจิตอาสาในพื้นที่จากหน่วยงานองค์กร ชุมชน ได้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมู่บ้านชุมชนต่างๆ รวมถึงผู้มีจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ มารวมพลังทำความดีเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการรุนแรงของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ตลอดจน ต้องการให้พื้นที่นาจำนวน 17 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวตัวอย่างในการทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เป็นต้นแบบแก่ชุมชนด้วย
 
25 พฤศจิกายน 2559 , 19:18 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด