จังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  
    จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังศิลปินพื้นบ้านล้านนา จัดมหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวบรวมศิลปินช่างฟ้อนจิตอาสา 999 คน ร่วมฟ้อนเทียนถวายสักการะ
ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงาน “มหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา” พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินแห่งสยาม เป็นการรวมพลังของศิลปินพื้นบ้านล้านนากว่า 1,400 คน แสดงการขับซอ การแสดงกลองล้านนา การฟ้อนเทียนถวายสักการะโดยศิลปินช่างฟ้อน 999 คน ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักของภาคเหนือ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน และการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติอีกทางหนึ่งด้วย
โดยบรรยากาศภายในงาน “มหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา” มีการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นิทรรศการน้อมรำลึก “องค์อัครศิลปินแห่งสยาม” การแสดงของศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ จ๊อยแสดงความอาลัย โดยแม่บัวซอน ถนอมบุญ ขับซอหมู่ชาย – หญิง โดยคณะศิลปินพื้นบ้าน การแสดงมหกรรมกลองล้านนา การตีกลองตึ่งโนง ประกอบการฟ้อนเทียน การจัดกาดหมั้ว การสาธิตอาหารพื้นบ้าน และหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งมีประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
27 พฤศจิกายน 2559 , 19:28 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย