แม่ทัพน้อยที่ 3 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองที่บ้านห้วยส้าน

  
    แม่ทัพน้อยที่3 ระบุ ภายใน 1 ปี บ้านห้วยส้านจะเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมนำที่ดินที่ถูกยึดมาฝึกอาชีพเกษตรกรรม พล.ท.ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เปิดเผยว่า ภายหลังการจับกุมนายเล่าต๋า แสนลี่ นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ภาคเหนือ ล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้จัดชุดปฏิบัติการเข้าประจำในพื้นที่บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อกดดันและทำลายอิทธิพล รวมถึงเตรียมแผนเข้าฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ให้เกิดความเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปภายใน 1 ปี ซึ่งขณะนี้กำลังคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ไม่มีความสัมพันธ์กับอดีตนักค้ายาเสพติด และเครือข่าย ขึ้นมาดูแลชาวบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบบุคคล หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยออกไป เพื่อลดอิทธิพลทุกด้าน พร้อมเข้าไปส่งเสริมอาชีพใหม่โดยให้ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยจะนำที่ดินที่ถูกยึด อาทิ สวนส้ม สวนมะนาว ไร่กาแฟ มาฝึกอาชีพเกษตรกรรม ให้กับผู้เสพที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้มีอาชีพใหม่ และสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
 
28 พฤศจิกายน 2559 , 16:11 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด